Strefa wiedzy

Bezpieczeństwo informacji – co warto wiedzieć?

Bezpieczeństwo informacji wymiennie określane skrótem InfoSec obejmuje wiele narzędzi i procedur, których celem jest ochrona poufnych informacji firmy przed nieautoryzowanym dostępem, zniszczeniem czy ujawnieniem. Wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji redukuje ryzyko takich zagrożeń i pozwala natychmiast reagować na wszelkie incydenty. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o bezpieczeństwie informacji oraz poznać podstawowe elementy i standardy, zapoznaj się z artykułem.

Co to jest bezpieczeństwo informacji?

Bezpieczeństwo informacji w firmie, organizacji czy instytucji jest kluczową praktyką, która skupia się na ochronie krytycznych danych i informacji przed nieautoryzowanym dostępem, kradzieżą, zniszczeniem, ujawnieniem czy modyfikacją. Obejmuje nie tylko samą ochronę w postaci zabezpieczeń technologicznych, ale także sposób zarządzania bezpieczeństwem informacji, który spisuje się w postaci procedur i zasad. Takie działanie chroni podmiot przed atakami hakerskimi, uczy odpowiednio zarządzać informacją i właściwie reagować na wszelkie incydenty.

Jakie informacje należy chronić?

Ochronie powinny podlegać wszystkie informacje strategiczne z punktu widzenia firmy, organizacji czy instytucji, a także informacje prywatne. Zazwyczaj ochroną objęte są:

 • dane finansowe
 • dane pracowników
 • dane kontrahentów i klientów
 • bazy danych
 • systemy komputerowe
 • konta e-mail pracowników
 • własność intelektualna firmy (np. tajemnie handlowe)
 • wiadomości o firmie i organizacji
 • informacje o wysokości marż i cenach produkcji
 • informacje bankowe
 • hasła

Co to jest polityka bezpieczeństwa informacji?

Polityka bezpieczeństwa informacji w firmie, instytucji czy organizacji to dokument, zawierający zbiór zasad, norm, wytycznych i procedur, które warunkują efektywne i skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Wyznacza cele, strategie i działania, które określają, w jaki sposób informacje są zarządzane, chronione i rozpowszechnianie w firmie oraz jej systemach informatycznych. Wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji jest koniecznym działaniem w podmiotach, które mają dostęp do krytycznych danych i przeprowadzają różne operacje w sieci.

Elementy bezpieczeństwa informacji

Zgodnie z normą ISO 27001 polityka bezpieczeństwa informacji opiera się na trzech głównych filarach, które wyznaczają podstawowe zasady wdrażania InfoSec. Pierwszym jest poufność. Wszystkie firmy i pozostałe podmioty powinny wdrożyć zabezpieczenia umożliwiające uzyskanie dostępu do danych tylko i wyłączenie upoważnionym do tego użytkownikom. Do tego może posłużyć m.in. szyfrowanie danych czy uwierzytelnianie wielkoskładnikowe. Drugi filar stanowi integralność. Firmy muszą zachować integralność plików przez cały okres przechowywania i nie mogą zezwolić na nieautoryzowany dostęp, w skutek którego zostaną dokonane zmiany lub na przypadkową modyfikację danych wynikającą z błędu programu. Ostatnim, trzecim filarem jest dostępność. Odnosi się do konserwacji sprzętu i uaktualnień systemu w celu zapewnienia autoryzowanym użytkownikom niezawodnego dostępu do danych. Oczywiście dostęp do danych mogą mieć tylko upoważnieni pracownicy.

Standardy bezpieczeństwa informacji

Standardy bezpieczeństwa informacji określa między innymi System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI lub ISMS) zgodny ze wspomnianą już normą ISO 27001. System określa wymagania oraz zasady wdrażania, utrzymania i poprawy zarządzania bezpieczeństwem informacji w obszarach dotyczących:

 • polityki bezpieczeństwa informacji
 • organizacji bezpieczeństwa informacji
 • bezpieczeństwa zasobów ludzkich
 • zarządzania aktywami
 • kontroli dostępu
 • kryptografii
 • bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego
 • bezpieczeństwa komunikacji
 • pozyskiwania, rozwoju i utrzymania systemów
 • relacji z dostawcami
 • zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
 • aspektów bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania.

Co powinna zawierać polityka bezpieczeństwa informacji?

Dokument polityki bezpieczeństwa informacji jest określany po dokładnej analizie, czyli audycie firmy. Analizie jest poddany charakter działalności firmy, stosowane przez nią technologie i zabezpieczenia oraz sposób obiegu informacji. Dokument polityki bezpieczeństwa powinien zawierać m.in.:

 • cele zabezpieczenia systemu informacyjnego
 • strukturę organizacyjną wraz z oznaczeniem odpowiedzialności
 • analizę ryzyka
 • strategię zarządzania ryzykiem
 • określenie wymagań dla zabezpieczeń systemu informacyjnego
 • stworzenie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa informacji oraz regulaminów postępowania
 • opis mechanizmów zabezpieczeń
 • plany zapewnienia ciągłości działania

Jakie są stosowane metody bezpieczeństwa informacji?

Jedną z metod jest szyfrowanie danych, aby były one nieczytelne dla każdego, kto nie ma dostępu do ich treści. Kodowanie danych zapewnia poufność, integralność i dostępność informacji. Inną metodą jest uwierzytelnianie poczty elektronicznej, które chroni między innymi przed phishingiem i spoofingiem. Poza tym stosuje się oprogramowania typu firewall, które zabezpieczają komputer przed atakami z zewnątrz.

Bezpieczeństwo informacji to bardzo ważne zagadnienie, a odpowiednie zasady i procedury powinny być wdrażane w każdej firmie, która dysponuje krytycznymi danymi. Jeśli nie wiesz, jak wprowadzić politykę bezpieczeństwa informacji, skontaktuj się ze specjalistami w tym obszarze. Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *