Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodne z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy Szanownych Państwa, że:

  1. Właścicielem serwisu stanisz.marketing a także Administratorem danych osobowych jest firma Imagine-X Dawid Stanisz z siedzibą w Krakowie przy ul. Mackiewicza 21/49, 31-214 Kraków, NIP: 9451957489
  1. Celem zapewnienia optymalnego i pełnego bezpieczeństwa powierzanych nam dobrowolnie Danych Osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec przedostaniu się danych do niepowołanych do tego osób. Na bieżąco śledzimy stosowne zmiany prawne i dostosowujemy nasze procedury do zawartych w nich przepisów prawa.
  1. Wszelkie Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika w momencie wysyłania zapytania przez formularz kontaktowy na stronie billboard-x.pl oraz na wszelkich podstronach serwisu gdzie znajdują się tematyczne formularze kontaktowe oraz w momencie dobrowolnego wysłania zapytania na podany w serwisie adres e-mail.
  1. Z racji profilu prowadzonej działalności gospodarczej informujemy, że sprowadzamy pozyskiwane danych osobowych do minimum niezbędnego do przygotowania ofert handlowych (na podstawie danych przesłanych przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres poczty e-mail wskazany w serwisie stanisz.marketing lub do sporządzania umów handlowych i zamówień według dwustronnych ustaleń.
  1. Do katalogu przetwarzanych przez nas Danych Osobowych niezbędnych do przygotowywania ofert handlowych oraz do sporządzania umów i zamówień są: Imię i Nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres firmy, bezpośredni numer telefonu, numer NIP i REGON oraz adres korespondencyjny. W przypadku umów z osobami fizycznymi są to: Imię i nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, numer telefonu, adres e-mail.
  1. Informujemy, że nie przetwarzamy Państwa Danych Osobowych w innych celach niż wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności nie udostępniamy ani nie będziemy udostępniali ani sprzedawali ich osobom postronnym, firmom czy organizacjom.
  1. W dowolnym momencie przysługuje Państwu możliwość do odwołania zgody na przetwarzanie danych oraz do wydania dyspozycji ich trwałego usunięcia z naszych zasobów. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z powołanym przez nas Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail dawid@speedupn12.sg-host.com
  1. Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie, kod śledzenia Google Analytics, Pixel Facebook i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu analizowania ruchu na naszych stronach oraz do targetowania (kierowania) reklam za pomocą zewnętrznych platform, np. serwisu Facebook.
  1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.