Strefa wiedzy

OSINT w służbie Twojej firmy

Czym jest OSINT?

OSINT (z ang. skrót od „Open-Source Intelligence”) lub tzw. „Biały Wywiad”

– to termin odnoszący się do korzystania z publicznie dostępnych informacji. Nie trzeba specjalistycznych umiejętności czy narzędzi aby pozyskać do nich dostęp. Informacje o otwartym kodzie źródłowym można uzyskać za pośrednictwem ogólnodostępnych wyszukiwarek jak Google, Yahoo, Bing itp.

Równocześnie praktyki wyszukiwania nie ograniczają się do witryn internetowych, baz danych i plików indeksowanych przez bardziej lub mniej popularne wyszukiwarki. Również informacje znalezione w sieciach tzw. “deep web” oraz “dark web” uważane są za pozyskane ze źródeł otwartych (z ang. „Open Source”), a także dane pozyskane z fizycznych dokumentów i innych tego typu materiałów i źródeł „analogicznych” o ile są one dostępnie publicznie – też zaliczane są do „Open Source„.

OSINT jest powszechnie używane

 Czy kiedykolwiek szukałeś spersonalizowanej informacji w Internecie?

Przykładowo: czy wyszukiwałeś w Google nieznany numer, który do Ciebie dzwonił? A może szukałeś informacji o firmie, z którą miałbyś nawiązać współpracę, lub informacji o osobie, którą rozważałeś zatrudnić? Być może wpisywałeś nazwę, imię, nazwisko i inne znane Ci dane, np. kontaktowe lub wyszukiwałeś obrazem? Jeśli tak – to znaczy, że przeprowadziłeś badania z zakresu Open-Source Intelligence (OSINT) albo też, mówiąc prościej – uzyskałeś informacje dostępne publicznie.

Badania OSINT są natomiast ogólnym procesem gromadzenia i analizowania danych o osobach, firmach lub innych organizacjach, o ile informacje na ich temat zostały pozyskane z tzw. źródeł publicznych, ogólnodostępnych – tzw. „Open Source”.

 Dane open source obejmują:

  • Aktywność w mediach społecznościowych;
  • Artykuły z gazet i czasopism drukowanych lub internetowych;
  • Książki, czasopisma oraz serwisy i portale branżowe
  • Dane spisowe i ankiety publiczne;
  • Publiczne akta sądowe, raporty rządowe i gospodarcze, przetargi itp.;
  • Materiały nadawane m.in. w masmediach jak telewizja, radio czy w Internecie (reportaże, wywiady, materiały wideo, słuchowiska etc.);
  • Książki telefoniczne i adresowe, dane o lokalizacji;
  • Informacje i relacje ze spotkań publicznych, debat etc.

Znaczenie OSINT dla firm

 Zalety OSINT dla przedsiębiorstw:

„Biały Wywiad” pozwala na zbieranie informacji, czerpiąc z publicznych danych i analizę tych danych pod względem zagrożeń zarówno w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstwa, jak i cyberbezpieczeństwa a także pod względem aktualizacji strategii i polityki firmy w zakresie wzrostu i rozwoju oraz w zakresie innych działań związanych z utrzymaniem konkurencyjności, planów zatrudnienia oraz rozwoju i gospodarczej ekspansji przedsiębiorstwa.

01

SKUTECZNE CYBERBEZPIECZEŃSTWO

02

LEPSZE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

03

LEPSZA STRATEGIA ROZWOJU

04

LEPSZA ZNAJOMOŚĆ KONUKRENCJI

05

ŚWIADOME DECYZJE BIZNESOWE

06

ŚWIADOME DECYZJE ZATRUDNIENIA


OSINT opis zalet dla przedsiębiorstwa

— 01 Zapewnienie cyberbezpieczeństwa dla firmy:

OSINT jest niezbędny do utrzymania skutecznej strategii dla polityki bezpieczeństwa oraz cyberbezpieczeństwa. Biały wywiad Pozwala bowiem na wczesnym wykryciu zagrożeń. Analitycy cybernetyczni stosują wywiad OSINT w celu wykrywania słabych punktów w sieci organizacji na podstawie których będą mogli wytyczyć strategię w celu obrony przed zagrożeniami pochodzącymi z otoczenia oraz zapobiegania cyberatakom.

Zanim cyberprzestępcy będą mogli wykorzystać te same techniki, aby wykorzystać słabości Twojej firmy, należy przeprowadzić dokładną analizę danych typu „Open Source” w celu wykrycia luk w Twojej sieci, usunięcia poufnych informacji, które mogą być publicznie dostępne, oraz przeszkolenia personelu w zakresie bezpieczeństwa danych.


02 Analiza w celu lepszego zarządzania ryzykiem:

Zastosowany „Białego Wywiadu” gospodarczego pozwala firmom lepiej zrozumieć otaczające je zagrożenia a dzięki temu – umiejętnie wdrażać or i priorytetyzować tzw. zarzadzanie ryzykiem. Aby przeprowadzić analizę typu open source, musisz mieć jasne cele zarządzania ryzykiem w organizacji. Na przykład może to być identyfikacja i naprawa słabych punktów, opracowanie strategii i ram pozyskiwania i analizy danych z otwartego źródła, a następnie naprawa i ocena przyszłych zagrożeń.

Jakkolwiek zostaną te dane przeanalizowane – cykliczne badania OSINT dostarczają decydentom aktualne i kompletne, przydatne informacje do opracowania skutecznego zarządzania ryzykiem. Bez względu, czy jest to ryzyko w zakresie ekspansji gospodarczej, czy też w obrębie innych decyzji związanych z obraniem kierunku rozwoju firmy.


03 Dostosowanie strategii rozwoju:

Specjaliści OSINT, tacy jak w firmie Stanisz.Marketing najpierw przeprowadzają ocenę rynkowych zagrożeń. Koncentrujemy się na zasobach, które mają być atutem lub słabym punktem Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki temu określamy optymalny kierunek osiągnięcia korzyści przy odpowiednio dobranej strategii ekspansji firmy, względem warunkom polityki, konkurencji i m.in. bieżącym i przewidywanym  trendom na rynku.


04 Poznanie rynku i rzeczywistej konkurencji:

Specjaliści kontrwywiadu dysponują szeroką gamą narzędzi do zbierania danych wywiadowczych. Niektóre są łatwo dostępne, takie jak rejestry publiczne i narzędzia do wyszukiwania obrazów wstecznych w celu identyfikacji osób lub obiektów, podczas gdy inne, wymienione poniżej, są bardziej specyficzne dla branży i mogą wymagać szkolenia. Ponadto wykorzystywane są wyszukiwania w ciemnej sieci, przecieki, kanały mediów społecznościowych, a nawet fizyczne obserwacje.

Specjaliści kontrwywiadu dysponują szeroką gamą narzędzi do zbierania danych wywiadowczych. Niektóre są łatwo dostępne, takie jak rejestry publiczne i narzędzia do wyszukiwania obrazów wstecznych w celu identyfikacji osób lub obiektów a inne są specyficzne dla branży i wymagają wiedzy i wiedzy takiej, jaką po wielu latach doświadczenia – dysponujemy w firmie Stanisz.Marketing. Ponadto skuteczne są też wyszukiwania w ciemnej sieci informacje i przecieki od osób trzecich lub oficjalnych kanałów, a także dane z mediów społecznościowych, a nawet fizyczne obserwacje.


05 Podejmowanie świadomych decyzji biznesowych

OSINT pozwala na zebranie rzetelnych danych o rynku i rzeczywistej konkurencji. Doświadczeni specjaliści potrafią także wykryć tzw. manipulacje danymi powszechnie dziś stosowane przez inne podmioty gospodarce, zazwyczaj w celu uzyskania lepszych rokowań, m.in. nt. ich zdolności finansowych i produkcyjnych, które zapewniałyby np. lepsze, bardziej dla nich intratne kontrakty biznesowe.

Pozyskując rzetelne analizy kontrwywiadowcze, możesz przygotować sie lepiej do strategicznych decyzji, planować lepiej i podejmować świadome i trafne decyzje kluczowe dla Twej działalności oraz korzyści. 


06 Świadome procesy rekrutacyjne:

Specjaliści kontrwywiadu dysponują szeroką gamą narzędzi do zbierania danych wywiadowczych. Niektóre są łatwo dostępne, takie jak rejestry publiczne i narzędzia do wyszukiwania obrazów wstecznych w celu identyfikacji osób lub obiektów a inne są specyficzne dla branży i wymagają wiedzy i wiedzy takiej, jaką po wielu latach doświadczenia – dysponujemy w firmie Stanisz.Marketing. Ponadto skuteczne są też wyszukiwania w ciemnej sieci informacje i przecieki od osób trzecich lub oficjalnych kanałów, a także dane z mediów społecznościowych, a nawet fizyczne obserwacje.


POZNAJ
Nasze usługi OSINT dla firm

Zainteresowany? Zobacz ofertę:


WERYFIKACJA OSÓB

Weryfikacja kandydatów do pracy w marketingu

Sprawdzamy wiarygodność osób, na potrzebę rekrutacji i selekcji weryfikujemy przyszłych pracowników.

WERYFIKACJA FIRM

Weryfikacja kontrahentów w biznesie

Sprawdzamy rzetelność partnerów biznesowych, zdobywamy informacje kluczowe dla decyzji biznesowych.